VEELGESTELDE VRAGEN OVER HAPTOTHERAPIE

 

1. Heb ik een verwijzing van de huisarts nodig?

Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.

2. Wat kost een behandeling?

Een haptotherapeutische behandeling kost € 75,--.

3. Hoelang duurt een behandeling?

De behandeling duurt 50 minuten tot 1 uur.

4. Wordt de behandeling vergoed door mijn ziektekostenverzekeraar?

Ik ben aangesloten bij de NFG. Haptotherapie zit in het aanvullend pakket. Omdat iedere verzekeraar andere vergoedingen heeft is het verstandig om bij je ziektekostenverzekeraar na te vragen of je haptotherapie vergoed krijgt en wat je dan vergoed krijgt.

5. Wat als ik mijn afspraak moet afzeggen?

Indien je een gemaakte afspraak niet na kunt komen, dien je deze minimaal 24 uur van te voren te annuleren. Anders wordt het consult in rekening gebracht.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats • uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’, of 'behandeling haptotherapie of, 'behandeling reflexzonetherapie.
• de kosten van het consult

Workshops

Regelmatig organiseer ik een workshop om kennis te maken met haptotherapie. De data zullen zodra ze bekend zijn op de website geplaatst worden.

Mocht je met een groep vrienden, familie of collega's een workshop willen boeken, dat kan, vanaf groepen van 6 personen is dit te organiseren. Informeer naar de mogelijkheden.